สมัครงาน ไอแอมชาบู (เข้าชม 3325 ครั้ง)บริษัท ไอบิสซิเนสอีซี่ จำกัด เลขที่ 36 ซอยพระราม2/69 แยกที่ 4-1 ถนนพระราม2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร 02-150-0565 Call Center
 

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบุคคล
Tel. 02-150-0565 ต่อ.182-183
ID Line : @iamshabu

 

ตำแหน่งพนักงานจัดส่ง (รายได้รวม 15,000+ บาท)

จำนวนรับ : 30 อัตรา
เงินเดือนรวม : 15,000 บาทขึ้นไป
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
2. มีมอเตอร์ไซต์ส่วนตัว และใบอณุญาติขับขี่
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. สุภาพ อ้อนน้อม รักษากฎระเบียบการจราจร
5. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
6. ถ้ามีประสบการณ์งานแมสเซ็นเจอร์ และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :

1. จัดส่งชุดอาหารเดลิเวอรี่ ชาบู-บาร์บีคิว และรับ-ส่งสินค้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ
3. จัดการดูแลสินค้าในความรับผิดชอบระหว่างขนส่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย
4. เคารพกฏหมายการจราจร ไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา และอุปกรณ์การใช้งานทั่วไปในสาขา
2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย จัดวาง และตรวจนับสินค้า

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 5,6,6.5 วันต่อสัปดาห์
2. วิ่งรถในเขตพื้นที่สาขา ระยะไม่เกิน 10 กม.
3. เข้างานเป็นกะ 10.30-20.00 น.เช้า / 13.30-22.00 น.บ่าย


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***
ตำแหน่งพนักงาน Call Center (รายได้รวม 15,000+ บาท)

จำนวนรับ : 5 อัตรา

เงินเดือนรวม : 15,000 บาทขึ้นไป
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. พิมพ์สัมผัสได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที
4. สามารถอ่านเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้
5. สุภาพ อ้อนน้อม มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล
6. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้าเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. รับออเดอร์ลูกค้า คีย์ข้อมูลขายเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
3. จัดการดูแลออเดอร์สินค้าในความรับผิดชอบ ให้จัดส่งถึงลูกค้าตามนัดหมาย
4. แอตมินโซเชี่ยวมีเดีย และเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดวางตรวจนับสินค้าในคลัง
2. ช่วยเหลืองานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. เข้างานเป็นกะ 10.30-19.30 น.เช้า / 13.00-22.00 น.บ่าย


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***
ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย Sale Marketing (รายได้รวม 20,000+ บาท)

จำนวนรับ : 10 อัตรา

เงินเดือนรวม : 20,000 บาทขึ้นไป
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาใกล้เคียง
3. มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถปิดการขายได้ มีความเป็นผู้นำ 
5. สามารถเดินทางไปหน้างานต่างจังหวัดได้ 
6. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้ามียานพาหนะ และเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากมีประสบการณืงานด้านนี้ 3 ปีขึ้นไป (รับทุกวุฒิการศึกษา-ทุกสาขา)

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ขาย ปิดการขาย สินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูแลออเดอร์สั่งซื้อสินค้าในความรับผิดชอบ และดูแลร้านค้าแฟรนไชส์

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรม และเสริมสร้างทักษะในการขายสินค้าให้กับสาขาแฟรนไชส์
2. ออกแบบแนวคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมแนะนำวิธีดำเนินการ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างานตามตกลง ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (เว้นพบลูกค้า,ออกบูธ,หรือออกไซต์งาน)


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***
ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์  Center Manager (รายได้รวม ตามตกลง)

จำนวนรับ : 2 อัตรา

เงินเดือนรวม : 16,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการ,การตลาด หรือเทียบเท่า
3.
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วางแผนการตลาด รักษายอดขาย
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และประจำตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย (กทม)
6. ขยันรักองค์กร ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้ามียานพาหนะ และเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. หากมีประสบการณืงานด้านนี้ 3 ปีขึ้นไป (รับทุกวุฒิการศึกษา-ทุกสาขา)

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ทำยอดขายตามเป้า ควบคุมคุณภาพ รักษายอดขายสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูความเรียบร้อย และควบคุมการทำงานของ พนง.ภายในสาขาที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรมฝึกฝนเสริมทักษะการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
2. ออกแบบแนวคิด โปรโมชั่นส่วนลด หรือส่งเสริมยอดขาย ตลอดจนแนะนำวิธีดำเนินการ และแนวคิดใหม่ๆ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6-7 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างาน 10.30 - 22.00 น. (หยุดเดือนละ 2 ครั้ง เว้นเสา/อาทิตย์)


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***
ตำแหน่งผู้จัดการเขต Area Manager (รายได้รวม ตามตกลง)

จำนวนรับ : 1 อัตรา

เงินเดือนรวม : 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการ,การตลาด หรือเทียบเท่า
3. 
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วางแผนการตลาด รักษายอดขาย
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และประจำตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย (กทม)
6. ขยันรักองค์กร ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. มียานพาหนะ และมีประสบการณ์งานด้านนี้อย่างน้อย 1 ปี
8. 
หากมีประสบการณืงานด้านนี้ 3 ปีขึ้นไป (รับทุกวุฒิการศึกษา-ทุกสาขา)

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ทำยอดขายตามเป้า ควบคุมคุณภาพ รักษายอดขายสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูความเรียบร้อย และควบคุมการทำงานของสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรมฝึกฝนเสริมทักษะการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
2. ออกแบบแนวคิด โปรโมชั่นส่วนลด หรือส่งเสริมยอดขาย ตลอดจนแนะนำวิธีดำเนินการ และแนวคิดใหม่ๆ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6-7 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างาน 10.30 - 22.00 น. (หยุดเดือนละ 2 ครั้ง เว้นเสา/อาทิตย์)


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***
ตำแหน่งพนักงานบัญชี และการเงิน Aaaountant & Finance (รายได้รวม ตามตกลง)

จำนวนรับ : 2 อัตรา

เงินเดือนรวม : 18,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี,การจัดการ หรือเทียบเท่า
3. 
มีความสามารถใช้งาน และพร้อมพัฒนาโปรแกรมบัญชี ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พิมพ์ไทย,อังกฤษ์ ได้ดี
5. สามารถทำสุปงบดุลบริษัทประจำเดือน,ปี และนำส่งภาษีต่างๆ ได้
6. มีประสบการงานด้านนี้อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจรานาเป็นพิเศษ
7.
ขยันรักองค์กร ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
8. หากมีประสบการณืงานด้านนี้ 3 ปีขึ้นไป (รับทุกทุกสาขาวิชา)


หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ดูแลงานด้านบัญชี และการเงินของบริษัท
2. สรุปงบดุล จัดทำส่งภาษีสรรพกร และเอกสารต่างๆทางการเงิน

3. วางแผน และพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี และการเงินให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. 
จัดการดูความเรียบร้อย และทำงานต่างๆตามสมควรที่บริษัทมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรมฝึกฝนเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชี กับพนักงานภายในบริษัท และสาขาแฟรนไชส์
2. ออกแบบแนวคิด โปรแกรมจัดการใหม่ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีดำเนินการ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างาน 08.30 - 17.30 น. (หยุดเดือนละ 4 ครั้ง เว้นเสา/อาทิตย์)


สวัสดิการ :
1.  เงินเดือนประจำ / เงินประจำตำแหน่ง
2.  ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่น้อยกว่า 3%
3.  ค่าล่วงเวลา(OT) / เงินพิเศษ 2-3 แรงวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.  เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถาณที่
5.  ค่าน้ำมันค่าสึกเหรอรถ (เฉพ
าะตำแหน่งงาน)
6.  ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเตอร์เน็ต (เฉพาะตำแหน่งงาน)
7.  เบี้ยขยันประจำเดือน เมื่อผ่านการทดลองงาน
8.  โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

9.  กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. ประกันอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
11. วันหยุดพักผ่อน 6-10 วัน/ปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
12. เสือยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ตัว เมื่อผ่านการทดลองงาน
13. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
14. กิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
15. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส / บุตร
17. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเกิดภัยพิบัติ
18. ส่วนลดรับประทานอาหาร I Am Shabu (เฉพาะสาขาที่ประจำ)
19. คำแนะนำการทำงาน จะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
20. บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาตนเองเสริมสร้างความชำนาญงาน
*** พร้อมสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ***


ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบุคคล
Tel. 02-150-0565 ต่อ.182-183
ID Line : @iamshabu