สมัครงาน ไอแอมชาบู (เข้าชม 352 ครั้ง)บริษัท ไอบิสซิเนสอีซี่ จำกัด เลขที่ 36 ซอยพระราม2/69 แยกที่ 4-1
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 02-150-0565  Call Center

 

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบุคคล
Tel. 02-150-0565 ต่อ 193 - 194
ID Line : @iamshabu

 

ตำแหน่งพนักงานจัดส่ง (รายได้รวม 15,000+ บาท)
จำนวนรับ : 30 อัตรา
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีมอเตอร์ไซต์ส่วนตัวและใบขับขี่หมดหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. สุภาพ อ้อนน้อม รักษากฎระเบียบการจราจร
5. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
6. ถ้ามีประสบการณ์งานแมสเซ็นเจอร์ และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :

1. จัดส่งชุดอาหารเดลิเวอรี่ ชาบู-บาร์บีคิว และรับ-ส่งสินค้าอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ
3. จัดการดูแลสินค้าในความรับผิดชอบระหว่างขนส่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย
4. เคารพกฏหมายการจราจร ไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา และอุปกรณ์การใช้งานทั่วไปในสาขา
2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย จัดวาง และตรวจนับสินค้า

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6.5 วันต่อสัปดาห์
2. วิ่งรถในเขตพื้นที่สาขา ระยะไม่เกิน 10 กม.
3. เข้างานเป็นกะ 10.30-20.00 น.เช้า / 13.30-22.00 น.บ่าย

*** สวัสดิการมากมายตามกฎหมายกำหนด ***ตำแหน่งพนักงาน Call Center (รายได้รวม 15,000+ บาท)
จำนวนรับ : 5 อัตรา
คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. พิมพ์สัมพัสได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที
4. สามารถอ่านเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้
5. สุภาพ อ้อนน้อม มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล
6. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้าเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. รับออเดอร์ลูกค้า คีย์ข้อมูลขายเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
3. จัดการดูแลออเดอร์สินค้าในความรับผิดชอบ ให้จัดส่งถึงลูกค้าตามนัดหมาย
4. แอตมินโซเชี่ยวมีเดีย และเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดวางตรวจนับสินค้าในคลัง
2. ช่วยเหลืองานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. เข้างานเป็นกะ 10.30-20.00 น.เช้า / 13.00-22.00 น.บ่าย


*** สวัสดิการมากมายตามกฎหมายกำหนด ***ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย Sale Support (รายได้รวม 20,000+ บาท)
จำนวนรับ : 10 อัตรา
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือเทียบเท่า
3. มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถปิดการขายได้ มีความเป็นผู้นำ 
5. สามารถเดินทางไปหน้างานต่างจังหวัดได้ 
6. ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้ามียานพาหนะ และเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ขาย ปิดการขาย สินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูแลออเดอร์สั่งซื้อสินค้าในความรับผิดชอบ และดูแลร้านค้าแฟรนไชส์

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรม และเสริมสร้างทักษะในการขายสินค้าให้กับสาขาแฟรนไชส์
2. ออกแบบแนวคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมแนะนำวิธีดำเนินการ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างานตามตกลง ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (เว้นพบลูกค้า,ออกบูธ,หรือออกไซต์งาน)


*** สวัสดิการมากมายตามกฎหมายกำหนด ***ตำแหน่งพนักงานผู้จัดการสาขา Branch Manager (รายได้รวม ตามตกลง)
จำนวนรับ : 2 อัตรา
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการ,การตลาด หรือเทียบเท่า
3.
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วางแผนการตลาด รักษายอดขาย
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และประจำตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย (กทม)
6. ขยันรักองค์กร ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. ถ้ามียานพาหนะ และเคยผ่านงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ทำยอดขายตามเป้า ควบคุมคุณภาพ รักษายอดขายสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูความเรียบร้อย และควบคุมการทำงานของ พนง.ภายในสาขาที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรมฝึกฝนเสริมทักษะการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
2. ออกแบบแนวคิด โปรโมชั่นส่วนลด หรือส่งเสริมยอดขาย ตลอดจนแนะนำวิธีดำเนินการ และแนวคิดใหม่ๆ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6-7 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างาน 10.30 - 22.00 น. (หยุดเดือนละ 2 ครั้ง เว้นเสา/อาทิตย์)


*** สวัสดิการมากมายตามกฎหมายกำหนด ***ตำแหน่งพนักงานผู้จัดการสาขา Center Manager (รายได้รวม ตามตกลง)
จำนวนรับ : 1 อัตรา
คุณสมบัติ :

1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการจัดการ,การตลาด หรือเทียบเท่า
3. 
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ บุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วางแผนการตลาด รักษายอดขาย
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และประจำตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย (กทม)
6. ขยันรักองค์กร ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
7. มียานพาหนะ และมีประสบการณ์งานด้านนี้อย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบทั่วไป :
1. ทำยอดขายตามเป้า ควบคุมคุณภาพ รักษายอดขายสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัท
2. ออกบูธ โรดโชว์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด 
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำยอดขายได้ตามแผนงาน และประมาณการที่บริษัทกำหนด
4. 
จัดการดูความเรียบร้อย และควบคุมการทำงานของสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม :
1. จัดอบรมฝึกฝนเสริมทักษะการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
2. ออกแบบแนวคิด โปรโมชั่นส่วนลด หรือส่งเสริมยอดขาย ตลอดจนแนะนำวิธีดำเนินการ และแนวคิดใหม่ๆ

ลักษณะงาน :
1. ทำงาน 6-7 วันต่อสัปดาห์
2. เวลาเข้างาน 10.30 - 22.00 น. (หยุดเดือนละ 2 ครั้ง เว้นเสา/อาทิตย์)


*** สวัสดิการมากมายตามกฎหมายกำหนด ***

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบุคคล
Tel. 02-150-0565 ต่อ 193 - 194
ID Line : @iamshabu